Aktualności

23.11.2018r. Rozszerzony obowiązek informacyjny RODO

 

Pouczenie o ochronie danych osobowych według wymogów Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej: DO) jest należyte wykonanie i rozliczenie umowy zlecenia. Administrator DO: Sławomir Żakowski, ul. Reja 9/4, Szczecin (NIP: 8512198736), e-mail: mecenas@zakowski.eu. DO będą przetwarzane do upływu ostatniego z poniższych okresów:

  1. rozliczenia zlecenia,
  2. okresu przedawnienia roszczenia,
  3. 24 miesięcy od zakończenia usługi (w okresie tychże 24 miesięcy możesz uzyskać swoją dokumentację, potem nie będzie to możliwe.

Twoje DO możemy przekazać do innych podmiotów (np.: Twój dłużnik, ubezpieczyciel, placówka medyczna, współpracujący z nami inny radca prawny lub adwokat, odpowiedni organ władzy publicznej np. Sąd, Rzecznik Finansowy), jeśli będzie to konieczne do wykonania umowy zlecenia.

DO będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) Rozporządzenia RODO (w tym ostatnim przypadku dla obrony przed roszczeniami lub dla dochowania przepisów regulujących zasady naszej działalności).

Masz prawo:

  1. dostępu do DO, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania DO,
  2. do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f) Rozporządzenia RODO,
  3. przenoszenia danych osobowych, o ile będzie spełnione warunki prawem przewidziane,
  4. do skargi do organu nadzorczego.

Podanie Twoich DO jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia. DO nie będzie służył zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym: profilowniu).

więcej >>

04.03.2014r. Naruszenie praw autorskich do strony internetowej

Nasz klient stworzył stronę internetową dla swojego kontrahenta - niepublicznego ZOZ. Screen tej strony pozwani zamieścili na swojej stronie internetowej, nie mając zgody autora na korzystanie z tego utworu na tym polu eksploatacji. Nie było wątpliwości, że takie postępowanie jest niedozwolone. Pozwani co prawda powoływali się na ustną zgodę ZOZ, ale ZOZ nigdy nie nabył praw autorskich do swojej strony internetowej, natomiast miał prawo korzystania z tego utworu (swojej strony internetowej) z uwagi na zgodę autora tej strony.

   Niedopuszczalność umieszczenia screenu cudzej strony internetowej na własnej stronie internetowej potwierdził również Sąd Okręgowy w Szczecinie, który przyjął, że pozwani naruszyli w ten sposób prawa autorskie. Z niezrozumiałych jednak względów Sąd Okręgowy uznał, że mimo to autor NIE MA ŻADNYCH ROSZCZEŃ do sprawców naruszenia. Sąd ten odmówił skrzywdzonemu zarówno prawa do domagania sie zaniechania naruszenia, prawa do odszkodowania, prawa do zadośćuczynienia i prawa do przeprosin. Kancelaria Zakowski.eu wniosła apelację od tego wyroku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - na szczęście - poprawił ten zaskakujący wyrok.

   Sukces oczywiście cieszy, ale i tak konkluzja jest gorzka - dochodzenie przez pokrzywdzonego autora swoich praw do utworu, szczególnie do utworu takiego jak strona internetowa, to wciąż droga przez mękę.

więcej >>

03.02.2013r. Nietypowe godziny pracy

Uprzejmie informujemy, że od 04.02.2013 r. Kancelaria Zakowski.eu zmienia tymczasowo godziny pracy na popołudniowe. Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku między 16:00 a 20:00.

 

więcej >>

29.06.2012r. Koniec zajęć dla uczniów V LO

Zakończyła się druga edycja wdrożenia autorskiego programu propedeutyki prawa dla Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne dwa roczniki uczniów elitarnego V LO w Szczecinie zaliczyło ten przedmiot, uzyskując zwykle bardzo dobre oceny.
Autorem programu jak i prowadzącym zajęcia był radca prawny Sławomir Żakowski.

więcej >>

17.05.2012r. Biblioteka wygrywa proces o ustalenie

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie padła ofiarą działania polegającego na zaoferowaniu darmowej usługi, która w intencji oferenta nie miała być jednak darmowa. Intencja ta została ukryta w Regulaminie Świadczenia Usług, podczas gdy ustne zapewnienia oferenta były z zapisami Regulaminu sprzeczne.
W efekcie oferent domagał się zapłacenia wynagrodzenia, wystosowywał liczne wezwania. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie po otrzymaniu kolejnego wezwania do zapłaty… pozwała wzywającego do sądu. Oferent nie mógł zrozumieć, dlaczego został pozwany, skoro to on straszył powództwem. Tymczasem podstawą powództwa biblioiteki było żądanie ustalenia przez sąd, że dług nie istnieje (art. 189 k.p.c.).
Przeciwnik biblioteki jest obecnie zobowiązany zwrócić koszty korespondencji przedprocesowej oraz pokryć koszty postępowania sądowego.

więcej >>

15.02.2012r. Bearbeitung von Verkehrsunfällen im Ausland czyli POMOC PRZY SZKODACH ZAGRANICZNYCH

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seit einiger Zeit ist unsere Kanzlei auf dem Gebiet: Schadenersatzrecht europaweit tätig. Insbesondere können wir Ihnen die Bearbeitung Ihrer Verkehsunfällen in Deutschland und Österreich anbieten, wo wir durch zahlreiche Kontakte und Kooperation mit dortigen Anwaltskanzleien das notwendige Know-How in Erfahrung bringen können und wir auch hinsichtlich der jüngsten Judikatur und Gesetzänderungen im Laufenenden gehalten werden. Im Hinblick auf enge Zusammenarbeit mit den Schadensreferenten, Anwaltskanzleien und Schadenregulierungsgesellschaften sind wir auch im Stande Ihre Forderungen in jedem EU-Land auf höchstem Niveau zu bearbeiten und schlussendlich bei der dortigen Versicherungen erfolgreich durchzusetzen.
    Unsere Kanzlei kann Sie nicht nur bei der aussergerichtlichen Regulierung eines Schadenfalles von einem Versicherer unterstützen, aber auch bei gerichtlicher Geltendmachung Ihrer Forderungen vertreten was für die Besonderheit unserer Dienstleistungen spricht.


Im Falle weiterer Fragen bzw. Interessen bieten wir Ihnen folgende Kontaktmöglichkeiten an:

Tel. Nr.:    +48 504 235 695
Fax. Nr.:    +48 91 829 29 09
E-mail:      radca@zakowski.eu

 

Szanowni Państwo,


Nasza kancelaria od pewnego czasu zajmuje się europejskim prawem odszkodowawczym. Możemy Państwu zaproponować pomoc przy szkodach komunikacyjnych z terenu Niemiec i Austrii, gdzie dzięki licznym kontaktom oraz współpracy z tamtejszymi kancelariami posiedliśmy niezbędne know-how, a także jesteśmy na bieżąco informowani  o rozwoju orzecznictwa sądowego i zmianach w przepisach. Z uwagi na współpracę lz ikwidatorami szkód, kancelariami prawniczymi oraz firmami zajmującymi się likwidacją szkód, jesteśmy w stanie opracowywać Państwa roszczenia w każdym kraju UE, a następnie roszczenia te z powodzeniem forsować przed tamtejszymi zakładami ubezpieczeń.
    Nasz kancelaria może reprezentować Państwa interesy nie tylko w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przed ubezpieczycielem, ale i w postępowaniu sądowym, co czyni nasze usługi wyjątkowymi.

W razie dalszych pytań bądź zainteresowania oferujemy Państwu następujące możliwości kontaktu:

Tel. Nr.:    +48 504 235 695
Fax. Nr.:    +48 91 829 29 09
E-mail:      radca@zakowski.eu

więcej >>

18.05.2011r. Szczecin2016 wdraża nowe projekty inwestycyjne

Instytucja kultury Szczecin 2016 w bieżącym roku kalendarzowym planuje wdrożyć dwa projekty inwestycyjne finansowane z umowy dotacji celowej zawartej z Prezydentem Miasta Szczecin. Dotacje przewidują między innymi wykonanie remontu ośmiu sztuk lukarn Willi Lentza oraz niezwykle ważne dla przyszłości tego obiektu wykonanie projektu zamiennego do istniejącego już projektu przebudowy Willi - wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
Obie zadania inwestycyjne wymagają udzielenia zamówienia publicznego. Kancelaria Zakowski.eu pozytywnie zaopiniowała propozycję ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont lukarn oraz podjęcie negocjacji bez ogłoszenia w przypadku projektu zamiennego. Do dnia wyznaczonego w umowie dotacji jako data krańcowa rozliczenia projektów Kancelaria Zakowski.eu będzie czuwać nad formalną poprawnością działań Zamawiającego.

więcej >>

17.10.2010r. SZKODY NA TERENIE NIEMIEC i AUSTRII

Kancelaria Zakowski.eu rozszerza zakres świadczonych usług o likwidację szkód jakie powstały na terenie Austrii i Niemiec. Satysfakcja uzasadniona jest tym, iż jesteśmy pionierami w tej dziedzinie w Polsce.
Dajemy polskim przedsiębiorcom i polskim obywatelom gwarancje, że ich problemy zostaną z nimi omówione po polsku i przedstawione dłużnikowi po niemiecku. Dzięki temu znika ryzyko braku komunikacji pomiędzy polskim poszkodowanym a niemieckojęzycznym pełnomocnikiem albo pomiędzy polskim pełnomocnikiem a niemieckojęzycznym sprawcą szkody.

Przy tym likwidacja szkody nie oznacza, że Kancelaria Zakowski.eu zabierze klientowi część należnego mu odszkodowania, jak to powszechnie czynią różnego rodzaju biura odzyskiwania odszkodowań.

więcej >>

23.09.2010r. Teatr KANA zawiera umowę w związku z udzieleniem zamówienia publicznego

W dniu 23 września 2010 roku w siedzibie Teatru Kana została podpisana umowa z generalnym wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Oznacza to, że wkrótce sala teatralna stanie się nowoczesna i świetnie wyposażona.

Nad prawidłowością przebiegu procedur zamówienia publicznego czuwa Kancelaria ZAKOWSKI.EU. Samo zawarcie umowy jest wydarzeniem ważnym, ale nie zamykającym sprawy. Przed nami jeszcze odbiory częściowe, końcowe, pogwarancyjne, rozliczenie dotacji oraz terminowe zwalnianie odpowiednich części zabezpieczeń należytego wykonania umowy.więcej >>

12.07.2010r. Chopin na betonowcu

10 lipca 2010 r. w Szczecinie na wraku betonowca "Urlich Finsterwalder" odbył się koncert jazzowy w ramach obchodów Roku Chopinowskiego. Przedsięwzięcie to miało wyjątkowy charakter zarówno z racji nietypowej sceny, jak i interpretacji muzyki klasycznego kompozytora przez polskich artystów, takich jak Piotr Pawlak, Karol Pospieszalski i Tymon Tymański. Przedstawicieli polskiej sceny muzycznej wsparli światowej sławy muzycy jazzowi -  Jim Black i  Chris Speed.
    Jedyny w swoim rodzaju koncert na wodzie na pewno pozostanie na dlugo w pamięci osób, które wzięły udział w tym wydarzeniu.
    Koncert "Chopin na Betonowcu" odbył się w ramach projektu "Poza czasem i przestrzenią - Rok Chopinowski w Szczecinie" finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Szczecin. Koordynatorem projektu jest Samorządowa Instytucja Kultury „Szczecin 2016”.
    Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Zakowski.eu zapewnia obsługę prawną projektu.

więcej >>

30.10.2009r. Odkrycie okulusów w zabytkowej Willi Lentza

Latem 2009 r. rozpoczął się remont najwyższej kondygnacji i dachu Willi Lentza. Odkrycie okulusów (okrągłych otworów przepuszczających światło do wnętrza budowli) spowodowało konieczność zmiany relacji między zamawiającym a wykonawcą prac remontowych, ukształtowanej na gruncie umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego. Kancelaria Zakowski.eu z ramienia zamawiającego czuwała nad prawidłowością podejmowanych czynności od strony formalno-prawnej.

 

(fot.: Łukasz Malinowski)

więcej >>

15.06.2009r. Europejska Stolica Kultury Szczecin 2016 - wielkie wyzwanie

Kancelaria Zakowski.eu rozpoczyna współpracę z odważnymi wizjonerami którzy biorą na siebie cieżar walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dla Szczecina. Miasto, które zwycięży, stanie się na rok centrum kulturalnym Europy. Ten czas wypełniony będzie festiwalami, koncertami, konferencjami i innymi przedsięwzięciami artystyczno-kulturalnymi, które skupią uwagę odbiorców całego kontynentu. Więcej informacji o ESK na stronie: www.szczecin2016.pl

więcej >>

08.06.2009r. Wakacje!

Zakończenie lekcji i wystawienie ocen dla uczniów klas prawniczych elitarnego V Liceum Ogólnokształcącego

więcej >>

17.05.2009r. mBank półmaraton - zabrakło 21 sekund do życiówki

Być może nie jest prawdą, że sprawność intelektualna jest wprost proporcjonalna do sprawności fizycznej, ale z pewnością nie jest odwrotnie proporcjonalna. Aktywność fizyczna na pewno nie szkodzi, a pomóc może. Zachęcamy wszystkich.

więcej >>

30.04.2009r. Na stronie ZAKOWSKI.EU ruszyła zakładka Pro Publico

Zgodnie z filozofią Kancelarii Zakowski.eu pomoc prawna dla osób niezamożnych może być świadczona również nieodpłatnie. Refleksem wyznawanych zasad jest udział radcy prawnego Sławomira Żakowskiego w dyżurze w redakcji Głosu Szczecińskiego. Relacje z dyźuru publikowane są w celach edukacyjnych w Głosie. Od dzisiaj również na stronach internetowych Zakowski.eu.

więcej >>

04.03.2009r. Otwarcie Kancelarii ZAKOWSKI.EU

Data otwarcia kancelarii celowo zbiegła się z trzydziestą rocznicą urodzin radcy prawnego Sławomira Żakowskiego. Z zaproszenia skorzystali stali klienci kancelarii, a wśród nich również Monika Pyrek z managerem Norbertem Rokitą.

Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Żakowskiego naturalnie ulokowana została w mieście Szczecin, jednak odmiennie od powszechnych wzorów, nie w Centrum miasta lecz na rodzinnym, a skądinąd słynnym, Niebuszewie.

więcej >>