Aktualności

03.02.2013r. Nietypowe godziny pracy

Uprzejmie informujemy, ??e od 04.02.2013 r. Kancelaria Zakowski.eu zmienia tymczasowo godziny pracy na popo??udniowe. Zapraszamy do kontaktu od poniedzia??ku do pi?tku mi?dzy 16:00 a 20:00.

 


<< reszta aktualności