Aktualności

04.03.2014r. Naruszenie praw autorskich do strony internetowej

Nasz klient stworzył stronę internetową dla swojego kontrahenta - niepublicznego ZOZ. Screen tej strony pozwani zamieścili na swojej stronie internetowej, nie mając zgody autora na korzystanie z tego utworu na tym polu eksploatacji. Nie było wątpliwości, że takie postępowanie jest niedozwolone. Pozwani co prawda powoływali się na ustną zgodę ZOZ, ale ZOZ nigdy nie nabył praw autorskich do swojej strony internetowej, natomiast miał prawo korzystania z tego utworu (swojej strony internetowej) z uwagi na zgodę autora tej strony.

   Niedopuszczalność umieszczenia screenu cudzej strony internetowej na własnej stronie internetowej potwierdził również Sąd Okręgowy w Szczecinie, który przyjął, że pozwani naruszyli w ten sposób prawa autorskie. Z niezrozumiałych jednak względów Sąd Okręgowy uznał, że mimo to autor NIE MA ŻADNYCH ROSZCZEŃ do sprawców naruszenia. Sąd ten odmówił skrzywdzonemu zarówno prawa do domagania sie zaniechania naruszenia, prawa do odszkodowania, prawa do zadośćuczynienia i prawa do przeprosin. Kancelaria Zakowski.eu wniosła apelację od tego wyroku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - na szczęście - poprawił ten zaskakujący wyrok.

   Sukces oczywiście cieszy, ale i tak konkluzja jest gorzka - dochodzenie przez pokrzywdzonego autora swoich praw do utworu, szczególnie do utworu takiego jak strona internetowa, to wciąż droga przez mękę.


<< reszta aktualności