Oferta

Naszym klientom proponujemy stałą współpracę lub doraźną pomoc, w tym zastępowanie przed sądami lub organami. Konsultacji udzielamy w siedzibie Kancelarii ZAKOWSKI.EU (ul. Reja 9/4, Szczecin), jednak równie chętnie na miejscu u klienta, szczególnie gdy rozwiązanie problemu wymaga rozmowy z pracownikami klienta, zapoznania się z jego dokumentacją albo gdy klient uległ wypadkowi.

 

Zapoznaj się z zakresem działania kancelarii >>>