Oferta

Naszym klientom proponujemy sta??? wspó??prac? lub dora??n? pomoc, w tym zast?powanie przed s?dami lub organami. Konsultacji udzielamy w siedzibie Kancelarii ZAKOWSKI.EU (ul. Reja 9/4, Szczecin), jednak równie ch?tnie na miejscu u klienta, szczególnie gdy rozwi?zanie problemu wymaga rozmowy z pracownikami klienta, zapoznania si? z jego dokumentacj? albo gdy klient uleg?? wypadkowi.


Zapoznaj si? z zakresem dzia??ania kancelarii >>>