Pro publico bono

Pytanie 111

Prosz? mi podpowiedzie?, co mog? zrobi? w sprawie alimentów na moje dziecko. Pono? przekroczy??am limit swojej pensji o 10 z?? i z tego powodu nie mog? si? ubiega? o wyp??at? z Funduszu Alimentacyjnego. Moje dziecko od 5 lat nie ma op??aconych alimentów. Bezskuteczna jest egzekucja komornicza, mimo ??e informuj? komornika o dok??adnym miejscu pracy d??u??nika. Komornik powiedzia?? mi, ??e po trzech latach to ju?? si? nic nie nale??y. Czy mog? co?? z tym zrobi?? Ojciec pracuje, ma dochody, ??mieje si?, ??e nikt mu nic nie mo??e zrobi?.

<< powrót do listy pytań