Pro publico bono

Pytanie 122

Ojciec mi zmar??. Mia??am z OFE po ojcu pieni?dze, ale Urz?d Skarbowy zabra?? mi podatek. Czy mia?? do tego prawo?Zgodnie z art. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie podlega obowi?zkowi podatkowemu nabycie w drodze spadku ??rodków zgromadzonych na rachunku zmar??ego cz??onka otwartego funduszu emerytalnego. Wy???czenie dotyczy jednak jedynie podatku od spadków i darowizn – uzyskane przez Pani? pieni?dze stanowi? dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art 30a tej ustawy przewiduje zrycza??towany 19% podatek od kwot wyp??acanych po ??mierci cz??onka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Tym samym p??atnik (fundusz emerytalny) mia?? obowi?zek odliczenia na podatek 19% uzyskanej przez pani? sumy.<< powrót do listy pytań