Pro publico bono

Pytanie 14

Dosta??em wyrok s?downy nakazuj?cy opu??ci? lokalu TBS-u. Chc? si? dowiedzie?, jak to b?dzie wygl?da??o. Mam przydzia?? na mieszkanie zast?pcze.Wykonaniem orzecze?? s?du zajmuje si? komornik. TBS, pomimo, ??e wygra?? proces, nie mo??e sam (za pomoc? swoich pracowników) usun?? Pana z mieszkania na si???. Jak rozumiem z samym wyrokiem ju?? si? Pan pogodzi??. W zwi?zku z tym mo??e warto zaproponowa? TBS wspó??prac?, tak aby TBS nie musia?? wszczyna? i prowadzi? post?powania egzekucyjnego (komorniczego).<< powrót do listy pytań