Pro publico bono

Pytanie 38

2003r. roku zmar?? mój ojciec. Testamentem przepisa?? dzia??k? na ??on?. ??adne z dzieci nie zosta??o wydziedziczone. W 2007r. mama przekaza??a nieruchomo??? darowizn? mojemu bratu. My z siostr? nie dostali??my nic. Czy mamy prawo do tego maj?tku?Tak. ale dopiero po ??mierci mamy nabywaj? pa??stwo prawo do zachowku. Nie macie szans na roszczenia z testamentu taty, bo ju?? si? przedawni??y<< powrót do listy pytań