Zakres działania


Dziedziczenie

Z natury rzeczy do lepszego świata przenosi się dusza, a nie majątek. Sensem istnienia postępowania spadkowego jest zagospodarowanie tego majątku, a to w zgodzie z wolą zmarłego, a to w zgodzie z wolą ustawodawcy. Naszym klientom zawsze w pierwszej kolejności radzimy polubowne załatwienie sprawy, jednak oczywiście to wymaga porozumienia wszystkich uprawnionych. Nierzadko jednak wśród nich znajdzie się ktoś o mylnym wyobrażeniu co do przysługującej mu fortuny i porozumienie nie jest możliwe. Musimy wówczas ingerować.


Obrona przed roszczeniami

Czym lepiej skonstruowane są roszczenia przeciwnika tym trudniejsza jest obrona. Jednak nasze doświadczenie uczy, że wśród nieskończonej ilości zarzutów zawsze znajdzie co najmniej się jeden, który wniesie do sprawy szereg wątpliwości. Wątpliwości te trzeba następnie rozegrać na korzyść bronionego.

W Kancelarii Zakowski.eu unikamy i zawsze będziemy unikać konstruowania obrony za pomocą wysłowienia niezliczonej ilości nierozsądnych zarzutów. Osiągnięcie możliwie najlepszych rezultatów nigdy nie zależy od ilości opłacanej pracy, lecz od merytorycznej jej wartości.

Przy obronie przed roszczeniami innych osób ważna jest sama postawa naszego klienta. Tylko on ma wiedzę o zdarzeniach stanowiących „otoczkę” sprawy. Mamy świadomość, że musimy je wszystkie dokładnie poznać.


Roszczenia o naprawienie szkody

Szkody wyrządzane są zarówno umyślnie jak i niechcący. Wandale niszczący mienie, kierowca który się zagapił, rodzic który nie dopilnował dziecka, spółka budowlana która nie zabezpieczyła terenu budowy – wszystkie takie podmioty powinny szkodę naprawić. Jeżeli próbują się od tego uchylić to szkodzą same sobie - oczywiście jeżeli wierzyciel ma odwagę upomnieć się o swoje.

W naszej praktyce prowadzimy szereg procesów o naprawienie szkody. Cała sztuka polega tu na odnalezieniu wszelkich przysługujących roszczeń i prawidłowym przedstawieniu dowodów w sprawie. Brzmi to dość prosto, co niestety jest poważną pułapką dla mało skrupulatnych pełnomocników.

 


Roszczenia z umów

Nie sposób wyobrazić sobie świat bez umów. Każdego dnia każdy człowiek zawiera kilka ustnych umów. W przypadku stałej współpracy lub wartościowych interesów zwykle umowa jest pisemna. Jednak każda umowa powinna być wykonana. Ten kto jej nie wykonuje szkodzi sam sobie - oczywiście jeżeli wierzyciel ma odwagę upomnieć się o swoje.

W naszej praktyce spotykamy, a często również sporządzamy, umowy dotyczące niemalże każdej aktywności. Sprzedaż, wynajem, umowa powołująca spółkę, umowa o pracę, umowa o organizację koncertu rockowego to tylko przykładowy katalog. Wiemy przy tym, że życie pisze nieprzewidywalne scenariusze. A to ktoś nie zapłaci, a to dostarczy wadliwy towar, a to dopuści się czynu usankcjonowanego karą umowną, a to coś zniszczy, a to niesłusznie potrąci wierzytelności. Wówczas potrzebna będzie nasza ingerencja.


Szkody powstałe poza granicami RP

Szkoda za granicą może powodować konieczność pozwania dłużnika do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela. Innymi słowy np.: szkoda w Niemczech może być naprawiona na skutek wyroku wydanego przez polski Sąd, jeśli poszkodowanym był Polak. Nie jest to reguła, ale istnieje taka możliwość.