Aktualności

29.06.2012r. Zakończenie zajęć dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

Zakończyła się druga edycja realizacji autorskiego programu propedeutyki prawa dla Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne dwie grupy uczniów elitarnej V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie zdały ten przedmiot, uzyskując zazwyczaj oceny bardzo dobre.

Autorem programu i prowadzącym zajęć był radca prawny Sławomir Żakowski.


<< reszta aktualności