Aktualności

04.03.2014r. Naruszenie praw autorskich do strony internetowej

Nasz Klient wykonał stronę internetową dla swojego kontrahenta - Zakładu Niepublicznej Opieki Zdrowotnej. Oskarżeni zamieścili na swojej stronie zrzut ekranu tej strony bez zgody autora na wykorzystanie tego utworu na tym polu eksploatacji. Nie było wątpliwości, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Co prawda pozwani powoływali się na ustną zgodę ZOZ, jednak ZOZ nigdy nie nabył praw autorskich do swojej strony internetowej, natomiast miał prawo do korzystania z tego dzieła (swojej strony internetowej) dzięki zgodzie autora tej strony internetowej.

 

     Niedopuszczalność umieszczania na własnej stronie zrzutu ekranu z cudzej strony internetowej potwierdził także Sąd Okręgowy w Szczecinie, który przyjął, że pozwani naruszyli w ten sposób prawa autorskie. Jednakże z niezrozumiałych powodów Sąd Okręgowy uznał, że autor nie miał ŻADNYCH ROSZCZEŃ wobec sprawców naruszenia. Sąd ten pozbawił pokrzywdzonego zarówno prawa do żądania zaprzestania naruszenia, prawa do odszkodowania, prawa do odszkodowania, jak i prawa do przeprosin. Kancelaria Zakowski.eu złożyła apelację od tego wyroku. Na szczęście Sąd Apelacyjny w Szczecinie skorygował ten zaskakujący wyrok.

 

     Sukces oczywiście cieszy, ale wniosek w dalszym ciągu jest gorzki – dochodzenie przez poszkodowanego autora swoich praw do utworu, zwłaszcza takiego jak strona internetowa, wciąż jest ciężką próbą.


<< reszta aktualności