O kancelarii

Kancelaria prawnicza ZAKOWSKI.EU powstała z myślą o klientach instytucjonalnych, ale także tych, którzy potrzebują profesjonalnej, choć niekoniecznie stałej i długoterminowej, pomocy prawnej. Ponieważ nie prowadzimy działalności informacyjnej, nasi klienci dowiadują się o jakości naszych usług jedynie poprzez rekomendacje swoich przyjaciół i znajomych.

  

PRZYKŁADOWE PRZYPADKI:

 

Wypadek na budowie

 

Poważny wypadek na budowie w Szczecinie z poważnymi obrażeniami. Problem skupia się na możliwości ubiegania się o odszkodowanie od pracodawcy, gdyż formalnie pokrzywdzony był zatrudniony na podstawie umowy zlecenia (umowy cywilnoprawnej). Gdyby bowiem wykazano, że w tej sprawie decydująca powinna być treść umowy, a nie jej nazwa, a ponadto, że stosunek pomiędzy pokrzywdzonym a pracodawcą nosił znamiona umowy o pracę, należałoby raczej oczekiwać, że wyrok przyznający odszkodowanie i zadośćuczynienie. Choć uszkodzony sprzęt budowlany nie był własnością pracodawcy, to on będzie odpowiadał za brak odpowiedniego zabezpieczenia stanowiska pracy.

Sprawę rozpoznaje Sąd Rejonowy w Szczecinie.

 

Błąd w sztuce lekarskiej (stomatologiczny)

 

Dentysta zatruł wszystkie zęby górnej szczęki. Proces ten jest nieodwracalny, martwe zęby już nigdy nie wrócą do życia. Wszystko wskazuje na to, że diagnozę postawiono niechlujnie, gdyż niemal niemożliwe jest, aby nie udało się uratować żadnego z piętnastu zatrutych zębów.

Kancelaria Zakowski.eu świadczy usługi na rzecz pokrzywdzonych.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie.

 

Nienależyte wykonanie umowy o usługę budowlaną

 

Wykonawca zgodził się na budowę garaży dla mieszkańców pewnej dzielnicy Szczecina. Faktycznie wybudowano garaże. Mimo to wykonawca stwierdził, że koszty budowy przekroczyły pierwotne założenia. Dlatego domaga się od mieszkańców dodatkowych pieniędzy. Wykonawca odmawia przekazania przedmiotu zamówienia podmiotom, które nie ulegną presji i nie zapłacą coraz wyższej ceny za garaż.

Kancelaria prawna Zakowski.eu obsługuje mieszkańców Szczecina.

Sprawa toczyła się przed Sądem Rejonowym Szczecin Centrum w Szczecinie

 

Niezapłacone faktury za wynajem pokoju

 

Najemca zgodził się płacić miesięczny czynsz za lokal użytkowy. Jest już zadłużony u wynajmującego od wielu miesięcy. Pomimo negocjacji ugodowych zakończonych ugodą, najemca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Prowadzi to do zakończenia współpracy i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Kancelaria Zakowski.eu obsługuje wynajmującego.

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie

 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki stoczniowej z art. 299 Kodeksu spółek handlowych

 

Skarb Państwa wystąpił z pozwem przeciwko członkom zarządu spółki stoczniowej w związku z niewykonaniem przez spółkę obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej. Skarb Państwa nie rozważał, czy istniały podstawy do takiej odpowiedzialności, stwierdzając jednak, że skoro spółka nie dokonała zapłaty, odpowiedzialność ponoszą jej menadżerowie.

Kancelaria Zakowski.eu świadczy usługi na rzecz członka zarządu upadłej spółki (spółki wchodzącej w skład całego upadłego holdingu stoczniowego).

Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie

 

 

Proces rozwodowy z wnioskiem o przyznanie opieki nad dzieckiem ojcu dziecka

 

Rozpadło się małżeństwo stron. Kancelaria Zakowski.eu złożyła w sądzie pozew o rozwód. W toku sprawy nie ulegało wątpliwości, że małoletnie dziecko powinno mieć stałe miejsce zamieszkania z ojcem. W takiej sytuacji oczywiście wchodzą w grę alimenty od matki płacone na dziecko ojcu.

Kancelaria Zakowski.eu obsługuje powoda (męża, ojca).