Pro publico bono

Pytanie 22

A co b?dzie je??li córka nie b?dzie w stanie sp??aci? zachowku? Lepiej sprzeda? mieszkanie?Wpierw proponuj? spróbowa? sp??aci? warto??? zachowku. Zawsze warto mie? nieruchomo???. Mo??na umówi? si? na rataln? sp??at?, albo uzyska? kredyt (nie powinno by? problemu z uzyskaniem kredytu o warto??ci ledwie 1/3 mieszkania przy mo??liwo??ci zabezpieczenia kredytu hipotek? na tym mieszkaniu). Je??eli jednak córka ma gdzie mieszka? i nie chce ponosi? kosztów kredytu rzeczywi??cie mo??e mieszkanie sprzeda?, 2/3 ceny zostawi? dla siebie, a 1/6 odda? temu bratu, który b?dzie si? tego domaga??.<< powrót do listy pytań